Hệ thống đại lý tại Hải Phòng

STT  Tên Cửa Hàng Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Nhà Thuốc 25 1025 Tôn Đức Thắng , Hồng Bàng, Tp Hải Phòng. 086 9288781
2 Nhà Thuốc Hải Yến 82 Lũng Bắc , Đằng Hải , Hải An, Tp Hải Phòng. 0338047539
3 Nhà Thuốc Thuỳ Dương 57 Lý Thường Kiệt , Hồng Bàng, Tp Hải Phòng.
4 Nhà Thuốc Vũ Duyên 174 Cát Linh, Tràng Cát, Hải An, Tp Hải Phòng. 033 8155535
5 Nhà Thuốc Hương Lê 185 Đà Nẵng , Ngô Quyền, Tp Hải Phòng. 093 6746858
6 Nhà Thuốc Minh Châu 9 Nguyễn Văn Hới , Cát Bi , Hải An, Tp Hải Phòng. 098 3538340
7 Nhà Thuốc Tuyết Ngân 22, Tổ 1, Thị Trấn An Dương, Huyện An Dương, TT. An Dương, Tp Hải Phòng. 039 9784444
8 Nhà Thuốc Hoa Phương 54 Lê Quốc, Uy Bắc Sơn, Kiến An, Tp Hải Phòng. 0328768566
9 Nhà Thuốc Hiếu Nguyễn 210 Chợ Hàng, Dư Hàng, Lê Chân, Tp Hải Phòng. 0768300908
10 Nhà Thuốc Song Thắng 353 Cát Dài , Lê Chân, Tp Hải Phòng. 036 6946947