Huyện Sóc Sơn

STT Tên Cửa Hàng Địa Chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc SAOHAPHARCO Số 38 Số 38 đường Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội 098 3129692